Paljon kanssa pärjää – puskurityöstä vastinetta motiiveihin

Jokaisella meistä pitäisi olla puskurityö. Se on joko harrastus tai sivutyö, josta voit tehdä itsellesi uuden työn tai lisätuloa pysyvästi tai tarpeen mukaan. Se on varasuunnitelma, johon tartut (työ)elämän yllättäessä. Se on palapelin yksi osa, kun rakennat itsellesi motivoivaa työkokonaisuutta. 


Me ihmiset olemme monitasoisia olentoja, joilla on joskus valtavastikin ammatillisia kiinnostuksen kohteita ja rooleja.Näissä pääsemme toteuttamaan erilaisia motiivejamme ja toiveitamme. Tämän kirjon keskellä olisikin poikkeuksellista löytää itselleen yksi ainoa työ, jossa pääsisimme toteuttamaan edes suurinta osaa vahvimmista motiiveistamme samanaikaisesti, nimenomaan ammatillisessa kontekstissa. Vaatimus onkin kohtuuton sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta.

Vaikka puskurityön yksi tärkeä näkökulma on uran ja taloudellisen riskin hajauttaminen, sen toinen yhtä tärkeä näkökulma on motiivien mukaisen, omaan elämäntilanteeseen sopivan ja jaksamista tukevan uran rakentaminen.  Motiivinäkökulmasta puskurityö toimiikin päätyön laajentajana, sillä se tarjoaa mahdollisuuksia toteuttaa toiveita ja intohimoja, joita päätyössä ei välttämättä pääse toteuttamaan. Usein yhden työn joku osa palvelee juuri tuota tarkoitusta, usein iso osa siitä ei niinkään. 

Yksi tapa sanoittaa omia motivaatiotekijöitään on tutkia asiaa juuri RMP-motivaatioteorian lasein. Nämä 16 keskeistä motiivia tulee jollakin tasolla tyydyttää, jotta tunnemme elämämme mielekkääksi. Jos katsot työelämääsi kokonaisuutena, saatko vastinetta eri motiiveillesi?

Jaksamista puskurityöstä

Motiivit yhdistyvät vahvasti myös työssäjaksamiseen. Suomalaisten jaksaminen ja työkyky ovatkin kovalla koetuksella, sillä Eläketurvakeskuksen (2020) mukaan mielenterveyden sairaudet ovat yleisin eläköitymisen syy ja näistä syistä myönnettyjen eläkkeiden määrä on kasvanut 25 % vuodesta 2016. Jotain suomalaisessa työelämässä ja suomalaisten jaksamisessa on pielessä. 

Puskurityö-kirjassa 12 upeaa suomalaista jakaa kanssamme uratarinansa erityisesti puskurityöskentelyn, urariskin hajauttamisen ja jaksamisen näkökulmasta. He ovat yksilöitä, jotka ovat päättäneet ajatella urasta ja työelämästä hieman eri tavalla kuin suurin osa suomalaisista, jotka ovat palkkatyössä yhdellä työnantajalla 40 tuntia viikossa. Näissä tarinoissa toistuvat erityisesti seuraavat tätä työskentelytapaa tukevat tekijät: 

 • Ennakointi, riskienhallinta
 • Osaaminen ja työmarkkina-arvon nousu
 • Vapaus, joustavuus
 • Vaihtoehdot, monipuolisuus
 • Taloudellinen mielenrauha
 • Ammatillinen kasvu, osaamisen kehitttyminen
 • Uskottavuus
 • Säästämisen ja sijoittamisen mahdollistuminen
 • Töiden ristiinvirittyminen
 • Merkityksellisyys, motivaatio, voimaantuminen
 • Yhteisöllisyys

Jos näiden puskurityöskentelyä tukevien tekijöiden kautta saamme lisää ura- ja taloudellista mielenrauhaa, merkityksellisyyttä, joustavuutta ja motiivien mukaista tekemistä suomalaisten työelämään, se varmasti tukisi suomalaisten jaksamista – ja ehkä nostaisi elämänlaatuamme kokonaisuudessaan? 


Teksti on julkaistu alunperin Motivaatiotalon sivuilla 15.11.2021, osoitteessa: https://motivaatiotalo.fi/paljon-kanssa-parjaa-puskurityosta-vastinetta-motiiveihin/