Löysitkö osaajasi kilpailijan riveistä?

Katoavatko osaajasi? Siltä pahasti näyttää Linkedin-uutisvirrassa aamulla 2.1.2023. Näitä päivityksiä et varmaankaan haluaisi lukea omien osaajiesi kynästä: 

“I’m excited to start my new position as Chief Operating Officer at …”
“I’m happy to share that I’m starting a new position as Henkilöstöpäällikkö at…”
“Jännittävää, aloitan tänään palvelumuotoilijana XX:ssä!”

Suunnittelematon vaihtuvuus maksaa maltaita

Turha vaihtuvuus on yritykselle kallista. Kun osaaja vaihtuu ja tiimiin syntyy vaje, kehitystyö hidastuu, tuotantomäärät niiaa, tavoiteltu liikevaihto tai tuotto-% vaarantuu ja jäljellejäävä tiimi kuormittuu. Pahimmassa tapauksessa lähtijä synnyttää domino-efektin eli muita tiimiläisiä seuraa hänen vanavedessään – suoraan kilpailijan ovesta sisään.

Toisaalta, terve vaihtuvuus, sisäinen liikkuvuus ja oppiminen on erityisesti tietoalalla elinehto – kunhan se on ennakoitua, jolloin sijaistus tai seuraajasuunnitelmat ehditään valmistella.

Jotta osaajasi edelleen oppivat eivätkä lähde kilpailijalle, on sinun tehtäväsi tuntea heidät – mikä heitä motivoi, millaisia projekteja he haluavat tänä vuonna tehdä, millaisissa rooleissa/tiimeissä/olosuhteissa ja missä he haluavat työskennellä? He eivät ehkä itsekään osaa tätä sanoittaa tai ehkä sinä et osannut sitä kysyä?

Tähän kannattaa nyt panostaa.

Pilotoin syksyllä sisäistä uravalmennusta erityisesti asiantuntijoille ja päälliköille. Tavoitteena oli tukea yksilöiden itsetuntemusta ja urajohtamistaitoja, ja sitä kautta suitsia turhaa vaihtuvuutta sekä tukea sisäistä liikkuvuutta ja oppimista. Erityisesti nyt kehityskeskusteluiden alla on täydellinen aika tarjota tiimiläisillesi tukea heidän omien urataitojensa johtamiseen!

💡 Paras ratkaisu on RMP©️-motivaatiotestaus yhdistettynä 2-3 valmennustapaamiseen.💡


Oppiminen mukana Sitran megatrendeissä

Uudet megatrendit julkaisiin 1.1.2023. Työelämäilmiöiden asiantuntijana halusin poimia päivääsi tämän ajatuksen:

(…) Hyvinvointi ei ole vain yksilöön rajoittuva asia, vaan ihmisen hyvinvointi nähdään yhteenkietoutuneena ympäristön ja yhteisöjen hyvinvoinnin kanssa.

Tällöin oireiden hoitamisen rinnalla korostuu tarttuminen juurisyihin. Yhteiskunnassa pyritään poistamaan riskitekijöitä, kuten köyhyyttä, syrjintää ja yksinäisyyttä, ja lisäämään suojaavia tekijöitä, kuten suvaitsevaisuutta, yhteisön tukea, turvallisuuden tunnetta ja oppimisen ja elämänhallinnan taitoja. Kriisien ja yhteiskunnallisen muutoksen keskellä tuetaan kaikkia ihmisryhmiä, jotta siirtymä kohti kestävämpää maailmaa on reilu. (…)

Kun toistuvaluonteistä mekaanista työtä ulkoistetaan koneille, oppiminen on yrityksille elinehto. Se näkyy nyt myös megatrendeissä. Kun suomalaisesta työvoimasta katoaa seuraavan 20 vuoden aikana 200 000 tekijää, oppimisen voi vakavalla naamalla sanoa olevan liiketoiminnan keskeisimpiä kilpailutekijöitä.


Jos haluat tukea tiimiläistesi urajohtamistaitoja ja tukea organisaatiosi oppimista, ota yhteyttä – teen mielelläni juuri sinun yrityksellesi istuvan tarjouksen!

Yhteys: klemetti.pia@gmail.com / +358 50 46 75070 / https://www.linkedin.com/in/piaklemetti/

Luovuutta ja rohkeutta vuoteesi 2023!