Sivutoiminen yrittäjyys ja työttömyysturva

Vaikka sivutoimisesta yrittäjyydestä on monenlaista hyötyä, riskienhallinnan näkökulmasta on tärkeä ymmärtää sen käsittely työttömyysturvassa. Yritystoiminnastasi saamasi tulot nimittäin vaikuttavat ansiosidonnaiseen päivärahaasi, hieman eri tavoin yritysmuodosta riippuen.

Työttömyysturvan näkökulmasta kaikki yrittäjät ovat yrittäjiä – kevytyrittäjät, toiminimiyrittäjät, osake-yhtiön omistajat. Merkityksellistä ei ole, onko sinulla y-tunnus tai oletko alv-velvollinen, vaikka ne ovat niinsanotusti raskauttavia tekijöitä yritystoiminnan sivu- ja päätoimisuutta arvioitaessa. Huomioithan, että joidenkin kevytyrittäjäalustojen kautta sinulle muodostuu y-tunnus (OP kevytyrittäjä, Ukko Pro), joidenkin ei (Omapaja, Ukko).

Yritystulon vaikuttavuus laskennassa

Kun jäät työttömäksi ja haet ansiosidonnaista päivärahaa palkansaajakassasta, te-palvelut arvioivat yritystoimintasi sivu- ja päätoimisuutta. Arvion kannalta merkityksellistä on ajankäyttösi, ei laskutuksen tai ansainnan määrä. “Voitko vastaanottaa kokoaikatyötä” on määrittävä kysymys. Mutkat suoriksi: jos et, olet päätoiminen yrittäjä – jos kyllä, olen sivutoiminen yrittäjä.

Mikäli sinut arvioidaan päätoimiseksi palkansaajaksi ja kuulut työttömyyskassaan, sinulle maksetaan ansiosidonnaista päivärahaa. Tässä vaiheessa laskennassa huomioidaan yritystoiminnasta saamasi työtulo, jonka laskenta riippuu yritysmuodosta:

 • Kevytyrittäjä:
  Alustan kautta saamasi palkka sovitellaan päivärahan kanssa ko. maksukuukautena. Jos palkkaa ei jonakin kuukautena tule, sovittelua ei tarvita.
 • Osakeyhtiö:
  Päiväraha sovitellaan maksukuukautena yhtiöstäsi ulosottamasi palkan kanssa.
  Voit olla ottamatta yrityksestäsi palkkaa ulos lainkaan.
 • Toiminimi:
  Oletus jatkuvasta työtulosta lasketaan verotuspäätöksen tai kuluneen 26 viikon perusteella. Jos katsot tarpeelliseksi, voit tehdä siitä kassalle muutoshakemuksen. Mikäli kassa ei pyörrä päätöstään, se lähettää asian sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Siellä asian käsittely kestää 8-10 kk. Kassa voi itse niin halutessaan tehdä uudelleenarvion myös kesken kauden.

Tästä näkökulmasta ongelmallisin yritysmuoto on toiminimi, sillä todellista työtuloa ei sovitella päivärahan kanssa maksukuukautena vaan oletetun keskiarvon mukaan. Se siis vaikuttaa päivärahaasi  aiheellisesti tai aiheetta, ja saatat osittain / kokonaan jäädä ilman ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

💡 Esimerkki: Jäät työttömäksi palkkatyöstä, olet sivutoiminen yrittäjä, kuulut palkansaajakassaan. Kassa laskee työtulo-oletuksen yrityksesi tuloksen mukaan ja käyttää sitä automaattisesti maksatuksessa. Täysi ansiosidonnainen päivärahasi on 2000 €/kk. Työtuloarviosi 3000 €/kk. Tuloarviosta vähennetään 300 € suojaosa, minkä ylimenevä osa vähentää päivärahaasi 50 % eli 1350 €. Päivärahasi on siis 2000-1350 €/kk = 650 €/kk.

Paljon etuja, mahdollisia riskejä

Tekijälleen sivutoimisen yrittäjyyden etuja ovat esimerkiksi työmarkkina-arvon kehittyminen, ammattitaidon syventyminen, työtehtävien vaihtelu ja laajenevat verkostot. Nämä useimmiten tapahtuvat väkisinkin. Mahdollisina riskeinä taas useimmiten nähdään uupuminen ja työttömyysturvan heikentyminen.

Kumpaa sinä pidän isompana tekijänä, etuja vai riskejä? Jos edut saat väistämättä ja uhkat mahdollisesti laukeavat, estävätkö jälkimmäiset sinua yrittämästä? Minkälaisia toimenpiteitä voit tehdä näitä riskeä pienentääksesi?

Lisää tietoa saat esimerkiksi Puskurityö-kirjastani (https://shop.almatalent.fi/sivu/tuote/puskurityo/3841539)

Jos sivutoiminen yrittäjyys on urapolkusi yksi mahdollinen osa, saat minusta myös osaavan ja innostavan sparrauskaverin! Yhteys linkistä: https://piaklemetti.com/yhteystiedot/